Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
aktualizováno: 06.06.2012 19:35:18 

Záhady‚tajemna Mayů a Aztéků‚ iluze‚klamy‚vtipy

Záhadní Mayové

Tapety na plochu a Mobil - spousty wallpapers ve spoustě kategorií na TAPETKY.COM Stahuj.cz - Hledáte software?Zvýšení návštěvnosti a reklama zdarma pro váš web :))Ankety, návštěvní knihy, mailformy, počítadla a CHAT pro Váš webCZAutohits.comZískejte více návštěvníků a hodnocení svého webu!!!Abe - hokej

OLMÉKOVÉ byl národ, který v předklasickém období obýval území Spojených států mexických Veracruz a Tabascó. Olmékové byli první vysoce rozvinutou kulturou Nového světa, jejíž období vrcholu leželo na počátku prvního tisíciletí před Kristem, úpadek je datován k roku 400 před Kristem. Olmékové byli tzv. duchovními otci mayské kultury.

MAYOVÉ se dělili na mnoho kmenů. Mayové osídlili Guatemalu, poloostrov Yucatán, část mexických států Tabascó a Chiapas, Belize a části Hondurasu a Salvadoru. Původ Mayů je ovšem stále zahalen tajemstvím.

AZTÉKOVÉ indiánský národ, který se usídlil ve vysokohorském údolí Mexica. V roce 1345 po Kristu založili ( dnešní Mexiko City ) hlavní město Tenochtitlan. Po sto letech sahala jeho moc až ke Golfskému pobřeží Mexika. Aztékové byli válečnický národ, pořádal lidské oběti. V roce 1520 Hernando Cortéz jejich kapitolu ukončil

 Mayský král měl ve své hrobce napsáno „radujte se do roku 2012, pak budete jiní“.

 


 •  Silnice, po nichž se nejezdilo    

   Z Tikalu vede pralesem pět silnic se solidním podkladem. Silnice se světlým povrchem jsou označeny jako cesty pro procesí nebo ceremoniální silnice. Zvláštní, jaké záchranné kruhy jsou archeologii házeny.

  Mayská města jsou spojena hustou sítí silnic. Na šestnáct silnic začíná nebo končí v Cobá na severu státu Quintana Róo. V oblouku vede jedna z cest okolo Cobá do Yaxuny, malého městečka nedaleko mnohem významějšího města starých Mayů Chichén Itzá. Vše prochází skrze tmavou vegetací tropické džungle. To ukazuje, že přes sto kilometrů dlouhá cesta vede z Cobá do Yaxuny přes Chichén Itzá by vedla do Mayapánu a Uxmalu. To by pak byla silnice podobná dálnici měřící přes tři sta kilometrů.

  Všechny cesty jsou široké deset metrů:mohlo by po ní jít vedle sebe až patnáct osob. Sto kilometrů je rozděleno na sedm rovných úseků(nejdelší měří 36 km). Na konci takového úseku dochází lehce ke změně směru. Podle výzkumů Mayové kompas neznali. Jak tedy stanovili směr trasy? Jaké geodetické pomůcky použili? Zaměřovali snad silnic pomocí signálních ohňů? Krajina je ovšem plochá jako pánev a porostlá hustým pralesem. Není zde žádný kopec odkud by se daly ohňové signály vysílat. Někdo při diskuzi řekl: natáhli lano a vykolíkovali to. Tak jednoduché to není, museli by vykácet prales aby mohli natáhnout lano a sledovat k tomu ohně. Někdo může říct: sledovali hvězdy. Ty ale svítí jen v noci a po dvě třetiny roku nejsou vůbec vidět.

  Ještě jsem Vám zapoměl říct, že tyto silnice nekopírují terén, ale jsou v jedné rovině. Proč je Mayové zarovnávali, lidé chodící na procesí by takové překážky bez odmluvy přecházeli. Cesty jsou dokonce válcované. Jeden takový válec pět tun těžký byl nalezen u Ekalu na cestě Cobá-Yaxuna. Čtyři metry dlouhý válec se středovým nábojem. To je absolutní nesmysl. Tady lidé doby kamenné odlomili kus skály ( 5 tun) a opracovali ji do čtyřmetrového válce, ale kolo které znali-nepoužívali!!!!!

  Proč Mayové silnice stavěli, když po nich žádné vozy nejezdily? Hnali domorodci tažná zvířata? Mayové neměli tažná ani nákladní zvířata. Létali snad vzduchem? To zas nepotřebují silnici. Uniká mi použitelný účel silniční sítě. Ví to někdo z Vás?

   

    Mayské stavby    

   Mayové znali děje, které nemohli vidět

  Podle řazení čísel a dat se ukazuje, že Mayové vypočítali rok na Venuši na 583,92 dne. Toto číslo zaokroulili na 584, ale každých pár desitek let převáděli hodnoty za desetinnou čárkou na přesnější hodnotu. Staří mayští astronomové měli podivuhodnou jednotku o 18980 dnech, které odpovídalo jejich historickému rytmu 52 let po 365 dnech. Celkovou sumu dělili 73 a převáděli tisícelatí cyklu Venuše do číselné skladby a to pěticípé hvězdy ( vyjádřeno graficky ). Mayové se ve svých listech zabývají Marsem, Jupiterem, Merkurem, Venuší. V pojednání nechybí ani Polárka, souhvězdí Orionu, Blíženců a Plejád. Jsou zde zmíněny i komety.

  Astronomické tabulky popisují dráhy naší planety, jsou zde komplikované výpočty vzájemného postavení planet a jejich současná pozice vzhledem k Zemi. Většina listů vypravuje  o bojích mezi planetami a ze sedmi listů můžete vyčíst minulá a budoucí zatmění.

  Jak může mít národ pořádající míčové hry s lidský oběťmi tak pokročilou astronomii? Kdo je naučil vypočítat dráhu planet? Odkud tito divoši získali tak fantastické znalosti? Mayové žili v džungli, která nedává ideální podmínky na pozorování hvězd. Z džungle stoupá pára a vytváří hustý příkrov a šest měsíců zde nelze pozorovat vesmír.

  Zdá se, že Mayové používali astronomické znalosti jako by jim spadli z nebe.

  Mayové znali oběžnou dráhu na čtyři desetinná místa - 365,2421 dne! Naše počítače umí  spočítat 365,2422 dne. Mayové pracují s gigantickými cykly trvající 374440 let s udivující precizností. O dráze Venuše měli tak přesné údaje, kdy během 100 let byla diference pouze  půl hodiny a za 6000 let se odchýlili o jeden den. Profesor Henseling šokoval své kolegy článkem o stáří mayské astronomie. Počátek mayské astronomie se dá jasně propočítat na " počáteční nulové datum". Mystické nulové datum je 11.srpen 3114 před Kristem. Co se ten den stalo?


  11.srpen 3114 před Kristem

  Tento datum označil Erich von Däniken jako den kdy přišli bohové.

  Proč Mayové používali pro svůj kalendář pevný počátek, co se muselo jejich předkům přihodit tak důležitého? Proč začal kalendář celá tisíciletí před vlastní mayskou epochou? Tyto otázky jsou stále nevysvětlitelnou záhadou. Někteří se domnívají, že Mayové jsou lidé spojení s někým z vesmíru. Kdo tomu věří, čte dál.

  Abychom mohli těmito záhadami postoupit dál, musíme si něco říct o mayské matematice.


  Mayská početnice

  Mayská čísla jsou podobná morseovce. Pro jedničku používali tečku, pro dvojku dvě tečky atd.Proč to vypisovat, tady je obrázek.

  Soubor:Maya.svg

  Mayové ve své početní soustavě, která byla dvacítková požívali poziční zápis, dky číslice jednotlivých řádů psali pod sebe. Oni nebo jejich předchůdci olmékové nezávisle na sobě objevili pojem nuly nekdy okolo roku 357. Evropané neznali nulu do 12. století.Mayské nápisy ukazují, že občas pracovali se sumami většími než stovky miliónů. Nasazeno příliš vysoko? Ne, protože byla zaznamenána čísla o velikosti 1 280 000 000.


  Mayský kalendář

  Matematiku máme za sebou a ted trochu probereme kalendář, který nás již přenese do tajemna.Indiáni se mu věnovali s opravdovou  náruživostí. Byli úplně posedlí měřitelnoszí času. Kalendář jejich život plně řídil, zachycoval jejich události a zajišťoval spojení s kosmem.

  MayovéTzolkin a Haab

  Malé kolo - nejmenší kalendář byl měsíc se třinácti dny. Rok měl třináctidenních měsíců dvacet.Velké kolo po dvaceti měsících bylo opatřeno jmény bohů. Pokud tyto dvě kola spojíme, viz.obrázek a začneme s nimi otáčet vzniká rok s 260 dny. Vtip je v tom, že se během těch 260 dnů neopakuje jméno kteréhokoliv dne. Cyklus 260 dnů nazívali Tzolkin. Bohužel se nedá vysvětlt proč právě rytmus 260 dnů. Tzolkin nabízel pouze náboženská data a proto Mayové používali souběžně další kalendář tzv Haab. Haab měl 18 měsíců po dvaceti dnech s malou peridou pěti dnů: 360+5=365. Budeme li tímto soukolím času ( Tzolki + Haab ) pak se den se stejným označením zopakuje po 18 980 dnech.

  18980 dnů dělených 365 dává 52 let, výchází nám mayský system. A ted 18980:260 ( Tzolkin )=73

  Co to znamená, proč dva cyklusy 52 let po 365 dnech a 73 let po 260 dnech? První cyklus je pro nás známý, rok na zemi trvá 365 dnů, je tedy pozemský. A ten druhý? Vzorný návštěvník mých stránek zaznamenal, že 260 dnů je božský cyklus Tzolkin. Pro koho udržovali tento kalendář, obávali se něčeho? 

  Geniální myšlenka doktora Kisslinga

  Tzokin a Haab spolu tvoří periodu 18980 dnů.Tzolkin byl rituální kalendář, bez praktické ceny:73 božkých, odpovídá 52 pozemským rokům.Během 52 let se na obloze desetkrát objeví podle mayských hieroglifů určití bohové s divnými jmény a každých 52 let se Mayové báli návratů těchto kreatur.

  Jestli že v rozmezí 52 let tj.18980 dnů, se objevili bohové 10x, tak potom během 5,2 roků tj 1898 dnů, logocky jen jednou.

  Co se tedy každých 5,2 let objevovalo na nebi? Kometa?Kosmická loď?

  Kiessling udělal udivující objev: jedna oběžná dráha okolo slunce je prázdná, kde je paneta X, která zde kroužila?Oběžná dráha této asi planety je 1898 dní, což je 5,2 roků.Kdyby jste hledali zbytky této planety, tak se nachází za oběžnou dráhou Marsu, takže prakticky náš soused.Pokud se zadíváte do planetárního atlasu, najdete mezi Marsem a Jupiterem obrovskou mezeru (480000000km), kde se pohybuje velká skupina malých asteroidů.

  V desáte mocnině s 18980 dny je zachycena ideální pozice planety X se Zemí. Dojde v tomto období mimozemské a pozemské ,,svatbě,,? Objeví se Kukulcána nebo Quetzalcoatla? Bude apokalypsa?

  Teď se už můžeme jen ptát: byla galaxie kolonizována, nebo jsme jediná inteligentní forma života.

   

   

   

   

   

 •   Board kde jste mohli volně psát, jsem odstranil pro neslušná slova výrostků.
  Webhosting-domeny.infoWebhosting-domeny.infoWebhosting-domeny.infoTOPlistTOPlist         Jak se Vám líbí tento web?               Návštěvní kniha

   
   
   
   
   
   
 • TOPlist